ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਿਅਰੀ ਰਵਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਹਾਰ ਭਰਵੀਂ ਤੇ ਕਦੀਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੌਣ ਨੇਂ ਤੇ ਕੌਣ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਸਾਂਭੇ ਖੜੇ ਨੇਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਇਟ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਬਣਾਈ ਏ। ਫ਼ੂਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਰਕਢਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਤਮਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਤੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਕੰਮ ਔਖਾ ਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ

ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ

ਨਵੇਂ ਕਵੀ

ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ

ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ