Saahib husn dithe sab khotte

See this page in :  

Saahib husn dithe sab khotte, ate khott kamavan pesa
Na kujh ooch neech pachanan, ate prem na janan kesa
Shala naj hove chatraai, sanu khawar kita tudh aesa
Hashim kaatt prem krenda, jis hosh hove vich da

More by Hashim Shah