Cheetar de wich bujhi chunni

BadlaaN de wich bujhi chunni
Suraj da ghund banya
Chunni wichoN ik lashkare
Cheetar da mukh punya