Mande rajji jande nein

Mande rajji jande nein
Aishaan watti jande nein

Bahron kehrra aave ga
Vichle thaggi jande nein

Aape raakhe bande nein
Aape dabbi jande nein

Khoh ke sadi burki vi
Dollar mangi jande nein

Khudh nein patt ke lokan nu
Utton kajji jande nein

Sada kha ke sanu ee
Akhan kadhi jande nein

Tharthali paa ditti ae
Maarre kambi jande nein