Bulhya meri bukkal vichon

Bulhya meri bukkal vichon kis trah nikle chor
Aal dawaale mullah qazi main vichkar khalota
Zaram dharam da qedi ban ke pabban bhaar khalota
Sach da vairi dhidh da kutta pehredaar khalota
Gal pya dhol je lahna chahvan pe janda ae shor
Bulhya meri bukkal vichon kis trah nikle chor