Heer Waris Shah

Bhabhi rizq udas jaan ho tureyan

Bhabhi rizq udas jaan ho tureyan
Hun kaas nu gher ke thagdiyan ho

Pehle saarr ke jeev numanrre da
Pivhon bhaliyan laune lagdiyan ho

Bhai saak san so tussin vakh kite
Tussin saak ki sadiyan lagdiyan ho

Assin kajrre roop karoop wale
Tussin jobne diyan nahi wagdiyan ho

Assan aab te tuaam haram kita
Tussin thagniyan sar'rre jag diyan ho

Waris Shah ikalarre ki krna
Tussin sat akathiyan wagdiyan ho