Hamd

chup galli mohalle disham di tarhan aayabeshumar baaghan teabar di tarhan chaayakhaab vich kade dissyasamne kade aayataaeran di dilsoozirahrawaan di jaankaahishab dian manajaataanranjish e sehar gaahira’ad jad garajda aekoh jad larazde neinbe-kinaar dashtaan teabar jad barasde neinik taveel masti debe-shumaar hisse neinsari yaad ohdi aesare ohde qisse nein

chup galli mohalle di
sham di tarhan aaya
beshumar baaghan te
abar di tarhan chaaya
khaab vich kade dissya
samne kade aaya
taaeran di dilsoozi
rahrawaan di jaankaahi
shab dian manajaataan
ranjish e sehar gaahi
ra’ad jad garajda ae
koh jad larazde nein
be-kinaar dashtaan te
abar jad barasde nein
ik taveel masti de
be-shumaar hisse nein
sari yaad ohdi ae
sare ohde qisse nein