Hik dardon dil abad rahe

Hik dardon dil abad rahe
Biya kul she ton abad rahe

Ain ajiz zindsgi sadrri te
Nit sohneyan da be-dad rahe

Ehin sohne de naaz nawaz kunon
Rag rag vich lakh faryad rahe

Nit ishq avalrra sanwal da
Bholi dilrri da ustad rahe

Ehde barkat yemen kalam kunon
Sabh fehem fikar barbad rahe

Dil nanghen di talveen andar
Kadin shad kadin nashad rahe

Sun sohna sanwal yaar sajan
Tera husn zeyad o zeyad rahe

Menu sonh he tere visaare di
Hika ramz teri nit yaad rahe

Bhaj faris hind kunon jogi
Nit salak ishq abad rahe

Reference: Aakhya miyan jogi ne, Asif khan; Page 206 ( view source )