Jad tak seeneyon saah nahi mukne

Jad tak seeneyon saah nahi mukne
Lekhan wale phaah nahi mukne

Sanu manzil labh vi gai te
Warrhyan de tarsaa nahi mukne