Kinnan piyasa reh gaya paani

Ahmad Naeem Arshad

Keh keh sadme seh gaya paani Wehnda wehnda weh gaya paani Chum na sakya lab asghar de KinnaN piyasa reh gaya paani

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Gurmukhi or Shahmukhi

More by Ahmad Naeem Arshad