Noon nigah anayat karni

Noon nigah anayat karni hik waar menu murr bhalna ain
Sik sakendi te meher karen, hik war taan mukh wakhalna ain
Mende keetrre wal na vekhin tu apna fazal samhalna ain
Haider diyan taqseeran da nama naal anayat dalna ain
Alif ann bann inn binn unn bunn thin ik samjh asadrri ramz miyan

Reference: Kuliyat e Ali Haider; Academy Adbiyat ( view source )