Baangan de ya tall kharrka

Baangan de ya tall kharrka
Jo kharrka ee wal kharrka

Katte raat vichorre waali
Lammi jai koi gal kharrka

Ohne khali aawan nahi dena
Ohda booha chal kharrka

Aage kon siyana samjhe
Hor na utton jhal kharrka