ਬਾਂਗਾਂ ਦੇ ਯਾ ਟਲ਼ ਖੜਕਾ

ਅਲਤਾਫ਼ ਬੋਸਾਲ

ਬਾਂਗਾਂ ਦੇ ਯਾ ਟਲ਼ ਖੜਕਾ ਜੋ ਖੜਕਾਨਾ ਈ ਵੱਲ ਖੜਕਾ ਕੱਟੇ ਰਾਤ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਜਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖੜਕਾ ਉਹਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਚੱਲ ਖੜਕਾ ਆਗੇ ਕੌਣ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝੇ ਹੋਰ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਝੱਲ ਖੜਕਾ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਅਲਤਾਫ਼ ਬੋਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ