ਅਲਤਾਫ਼ ਬੋਸਾਲ

ਬਾਂਗਾਂ ਦੇ ਯਾ ਟਲ਼ ਖੜਕਾ

ਬਾਂਗਾਂ ਦੇ ਯਾ ਟਲ਼ ਖੜਕਾ
ਜੋ ਖੜਕਾਨਾ ਈ ਵੱਲ ਖੜਕਾ

ਕੱਟੇ ਰਾਤ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ
ਲੰਮੀ ਜਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖੜਕਾ

ਉਹਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ
ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਚੱਲ ਖੜਕਾ

ਆਗੇ ਕੌਣ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝੇ
ਹੋਰ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਝੱਲ ਖੜਕਾ

Read this poem in: Roman  شاہ مُکھی 

ਅਲਤਾਫ਼ ਬੋਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ