Dil bakhli hasad haankari

Dil bukhli haasad hankari
Eh mulqatan kis kari

Na haram halal tameez
Fer dain zakatan kis kari

Jad apne andar be-amli
Gheran diyan batan kis kari

Har banda bande da veri
Eh uchiyan zaatan kis kari

Jis sau ke Amjad din kadheya
Oh jaage raatan kis kari