Raat da paya kajal

Fajre akh chon ro ke kadheya
Raat da paya kajjal
Raj ke wassya baddal