ਖੋਜ

ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਇਆ ਕੱਜਲ

ਫ਼ਜਰੇ ਅੱਖ ਚੋਂ ਰੁਕੇ ਕੱਢਿਆ ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਇਆ ਕੱਜਲ ਰੱਜ ਕੇ ਵਸਿਆ ਬਦਲ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਅਸ਼ਰਫ਼ ਯੂਸਫ਼ੀ Picture

ਅਸ਼ਰਫ਼ ਯੂਸਫ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਕਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ ਵੱਸ ਰਈਏ ਹਨ।...

ਅਸ਼ਰਫ਼ ਯੂਸਫ਼ੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ