Zehan mere wich rabi lehraan behran ne

Zehan mere vich rahi lehraan behraan ne
Mera keh khona iblisi lehraan ne

Je oh pal ay ohdian rakar rejhaan rehan
Me daryawan meriyan lakhaan lehraaN ne

Samjh naheen aaondi kehnaaN saan charhaye ne
Sukh diyan ghariyan katar layan pehraan ne

Dhon roli mehngai ghurbat be hissi
Zehar faza vich bhar chadya ay zehraan ne

Muslim qom shaheed karende ne kafir
Asmaanan te tahion Bawa gehraan ne