Chaanann karde jaiye

Sarrde balde same nu chad ke
Door kite tur jaiyye
Jaale lage narriyan vich
Navin rutte phul khirraiye
Apni hond de nange sir ton
Dhupaan mar mukaiye
Dhart nu nvain pechaan banaiye
Piyar bharam de laiye boote
Khushiyan wand daiye har kotte
Naven same de sufne uniye
Ral ke dukh sunaiye suniye
Akhaan vichon athru chun ke
Naven chiragh jalaiye
Kalak dho daiye dharti di
Channa karde jaiye