Mitha zehar

Keh keh akhar aapne gall naal seta zehar hayati da
Chondi chondi kar ke mitha kita zehar hayati da

Wele de bhanbar seekan dooron wekh ke thar de rahe
Mithe chashme chad ke loko pita zehar hayati da

Reference: Apne Ander Di Tharthalli; Sehar publicashanz; Page 101