Nazam

Aidhar ghorra odhar gaaN
Das bandya me kidhar jaaN

Aidhar mullaN di chaaoni ain
Odhar pandat di tauni ain

Aidhar haal agar manda ae
Odhar wi te bhukh choni ain

Aawe kitte na sukh da saah
Das bandya me kidhar jaaN

Reference: Raat Kulehni; Habib Jalib; Jalib Publicashaz Karachi; Page 65 ( view source )