Sassi Punnu

Page 17

Kujh balkhi baghdadi ashtar, kujh bakhti kanaani
Dozakh pait na gardan chorri, izraeel nishani
Charan bagh tarrawan shakhaN, karn baloch hewani
Hashim naal guman Punoon de, cheya charhe karwani

Ja kharre darbar Sassi de, shor kita baghbanaN
Bagh weran hoya kul sara, char leya karwanaN
Khof khuda na marnoon dar de, khawan maal beganaN
Hashim shehar Bhanbhor beraja, niyaon nahi sultanaN

Sun faryad Sassi vich dil de, aqal khayal wechare
Koun kameene aid daleri, karn baloch nikare
Shayad hot Punoon vich hosi, taan oh karn pisare
Hashim chahan aid fazooli, koun ghareeb wechare

Sassi naal sayan kar maslehat, bagh banne chal aai
Har har de hath shakh chanari, tegh misal safai
Umar awayal maan hussan da, ja payan kar dhai
Hashim maar pai karwanaN, wehan baloch dohai