Shoq binnan sharaf na hasal

Shoq binaan sharf na hasil
Shoq ashiqan maal
Shoq jinhan da murshid hoya
Hoye darshan vich nihaal

Reference: Mitti di baang;