ਸ਼ੌਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਫ਼ ਨਾ ਹਾਸਲ

ਲਾਡਲਾ ਸਰਕਾਰ

ਸ਼ੌਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਫ਼ ਨਾ ਹਾਸਲ ਸ਼ੌਕ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਮਾਲ ਸ਼ੌਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਹਾਲ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਲਾਡਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ