Eh morr

Aj assin
Jis morr te aan khalote haan
Japda ae
eh morr
Murrda hi jave ga
Te sanu
Fer naven sirryon
Safar shoro karna pave ga
Navan safar
Jehrra na khatam hunda ae, na shoro
Hava seema ton langh jay gi
Sadiyan khushbuwan ate badbuwan le ke
Par assi ethe aise morr te khalote rahan ge