Jo koh qaaf main tur tur padhre kite san

Jo koh qaaf main tur tur padhre kite san
Ohnaan thale le ke mere bul site san

Jehrre rich main nathan pa nachae san
Ohnaan aa ke maro japhe paae san

Kidhron aa ke kewen andar beh gae san
Saare chale gae eh aithe reh gae san

Main jaagan maar ghararre sonde nain
Main sonaan eh jaliyan paaunde nain

Andar jehrre warr gae bahar jande nahi
Dar roohan de apni shakal wekhaunde nahi