Man man apne mann di banda

Man man apne mann di banda
Hoya kora rahi je

Nafs firaun yazidan warga
Tan te karda shahi je

Sau tarzan naal bhais wataunda
Da'awa ain khudai je

De amara theen chutkara
Shahra ghaat lagayi je

Kahe 'Kabir' main chishti mangta
Nit kangal gadayi je

Reference: Jorr jorrenda jorr; Page 97 ( view source )