Kasrat kaahli

Kasrat kahli
Dher kamai
Keena gheebat
Be-parvai
Je yaar di
Khabar na pai
Parhai likhai
Kaai

Reference: Jugni Kehndi e, Mudasar Punu; Sanjh Lahore 2005; Page 45 ( view source )