ਕਸਰਤ ਕਾਹਲ਼ੀ

ਮਦਸਰ ਪੰਨੂੰ

ਕਸਰਤ ਕਾਹਲ਼ੀ ਢੇਰ ਕਮਾਈ ਕੀਨਾ ਗ਼ੀਬਤ ਬੇ ਪੁਰਵਾਈ ਜੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਪਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਾਈ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਮਦਸਰ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ