Puran Bhagat

Gorakhnath da bhirrna

Kaaf kai jo muddatan guzar gaiyan
Barah bars guzre pooran khuh paye
Saien karam kita bakshanhar mola
Koi hukum sabab da aan laye
Gorakh nath nath horan nu khabar hoi
Sialkot di tarf nu sail dhaye
Qadir yaar ja khuhe te karan dera
Ik saadh le pani da dol jaye

--

Laam lajj jaan saadh vihaa diti
Tale paniyan de val dhiyan karke
Vichon admi da butt nazar aya
Saadh vekhda butt nazeer dhar ke
Khada khof te rahi na sudh kaai
Bhajja utth faqeeran de wal dar ke
Qadir yaar oh aakhda guru taaien
Hun jiyeya je main taan aj mar ke

--

Meem main ja guru ji khuhe charrhya
Tale pani de val dhiyan paya
Khada khof te hosh na raheya kaai
Vichon admi da butt nazar aya
Karam karo te chal ke aap dekho
Koi admi, jinn, ke bhoot saya
Qadir yaar ichraj de gal sun ke
Sara jhund guru seeti utth dhaya