Dukh awalle jarne pende

Dukh awalle jarne painde
Kam ann hone karne painde

Sajnan di khushnudi khatir
Jitte hoye harne painde

Russe yaar manawan de layi
Sau sau khekhan karne painde

Missi, surma, suk te sakrra
Ki ki kaare karne painde

Ek tabbar nu paalan de layi
Sat samundar tarne painde

Pag sambhal ke rakhn waate
Aukhe paindde karne painde

Duniya khed tamasha Raja
Dadhe pani bharne painde

Reference: Main Tan Dard Awallay, Raja Rasalu; Sanjh Lahore; Page 77 ( view source )