Jind talli te dhar ke vekh

Jind tali te dhar ke vekh
Piyar di haami bhar ke vekh

Jivan di chass aa jave gi
Peerr begani jar ke vekh

Jit nalon chass buhti ae
Khed dilan di har ke vekh

Doonghi ae par dobu nahi
Ishq nadi vich tar ke vekh

Apni aai sabh marde
Kise di khatir mar ke vekh

Reference: Goongiyan Cheekan; Albarkat Publishers; Page 47 ( view source )