Wanjhli

Akhan vich ik supna si
Ya sachi muchi apna si
Wanjhli vaang tamasha saan
Ya sachi muchi haasa saan
Ya jag di akh da haasa saan