Waade poore kar nayen janda

Waade poore kar nayen janda
Soch raheyan aan mar nayen janda

Jis din na mazdoori labhe
Boohe walon ghar nayen janda

KanwaN tak noon zaat piyari
Banda sun ke mar nayen janda

Mera seena dum karwao
Mere andron dar nayen janda

Sir saahnwaN di pand nayen hondi
Murda aiwen tar nayen janda

Inj kaleem ne niwen sutti
Jisran banda har nayen janda

Reference: Barfan hath tandoor, Pehla pair publi cations Islamabad; Page 81 ( view source )