Tuttya tara

Oh tara tutteya te
Kul khudai ne
Aapo apni duaaen mangiyan
Main os vele
Dua de hath chaa ke mangda vi ki
Jo menu rabba
Oh hikko tara ee chahida si

Reference: Chan di mitti; Sanjh; Page 114