Eh ki kari jana en

See this page in :  

Eh ki kari jana en
Eh ki kari jana en

Kade shimle jana en
Kade murree jana en
Laahi khes jana en
Khichi dari jana en

Eh ki kari jana en
Eh ki kari jana en

Dhassa dhas jana en
Dhassa dhoos jana en
Jithe jana en
Tu ban ke jaloos jana en

Eh ki kari jana en
Eh ki kari jana en

Kadi cheen jana en
Kadi roos jana en
Ban ke tu amreeki
Jasoos jana en
Udaai qaum da tu
Phaloos jana en

Eh ki kari jana en
Eh ki kari jana en

Laahi kott jana en
Tungi bahvan jana en
Barrhkan maarda en
Naale dari jana en

Eh ki kari jana en
Eh ki kari jana en

More by Ustad Daman