Dama dam mast qalandar

Dama dam mast qalandar
Dama dam mast qalandar

Eh ki dor awami aya
Ki sikhya ki sikhaya ae
Gin gin ke churiyan khanjar
Kehrra bahar te kehrra andar
Dama dam mast qalandar

Ik mullan kausar niazi
Onj te haji pak namazi
Na sir khana neem piyazi
Na mooli na laal chuqandar
Dama dam mast qalandar

Sach di gal karan ton okhe
Jeen ton okhe maran ton okhe
Eh bhutto insaf da mandar
Rani bahar te rana andar
Dama dam mast qalandar
Dama dam mast qalandar