Heer Waris Shah

Ik nazam de daras har karan parhde

Ik nazam de dars har karan parrhde
Naam haq ate khaliq bariyan ne

Gulistan boostan naal bahar danish
Toti rizq nama te raziq bariyan ne

Manshaat nisaab te abul fazlaan
Shahanameyon wahid bariyan ne

Quran ul saadeen divan hafiz
Sheerin khusravan likh sawariyan ne