Dil chobare

Zille Huma Bukhari

Uche bol kadi na bolin
ucha kalla rab
Rabb di zaat hi sachi uchi
Baqi nikke sabh

Dol na ronaq mele tak ke
Dunya de eh sathi

Agge kujh na hoya palle
Te ki karen ga papi

Dukh apna koi wandave
Aapne hi jad khoh khoh khavan
Te koi kidhre jaave

Rabb de naan diyan parh parh gangan
Raj sawab kamaye
Dil chobarah je kar dhaya
Sab zaya jaye

More by Zille Huma Bukhari