Dil chobare

Uche bol kadi na bolin
ucha kalla rab
Rabb di zaat hi sachi uchi
Baqi nikke sabh
Dol na ronaq mele tak ke
Dunya de eh sathi
Agge kujh na hoya palle
Te ki karen ga papi
Dukh apna koi wandave
Je apnaa koi vandavy
Aapne hi jad khoh khoh khavan
Te koi kidhre jaave
Rabb de naan diyan parh parh gangan
Raj sawab kamaye
Dil chobarah je kar dhaya
Sab azaya jaye

Reference: Udeekan, Suchet Kitab ghar 2009; Page 102 ( view source )