He batin abad sada, torre zahir mehaz kharabi

He batin abad sada, torre zahir mehaz kharabi
Soorat jismi, kasrat vehmi, dasdi naqsh bar aabi

He hik hijar haqeeqat haqi, biya sabh saaf sarafi
Asheeniyat te gheriyat vehem kheyal te khavabi

Wang muheet havet zati, shakal habab hijabi
Jiven mansoor an al beher ilahi, thiya jab mehev hababi

Dilrri har be dil di zati, hub kunon be-tabi
Kul sohne sanval nazo da nazuk nainh naqabi

Dil kaaba, dil arsh majeedi, dil quran kitaabi
Jogi jazb ilhai beshak, bait haram da babi

Reference: Aakhya miyan jogi ne, Asif khan; Page 195 ( view source )