Ain anayat rabbe di howe

Ain inayat rabbe di howe, ainven ee fazal karenda cha
Takht hazare ton ranjhan sad ke, heer siyal malenda cha
Wahwa kam Allah de Haider, aape jorr jorrinda cha
Alif ann bann, inn binn, unn bunn thin, ik samjh asaadrri ramz miyan

Reference: Kuliyat e Ali Haider; Academy Adbiyat ( view source )