Kaaf kadi te menda bhi aahiyon

Kaaf kadi te menda bhi aahiyon, hun kyon piyareya nasna ain
Je wat haal na puchen menda, taan mende kyon hasna ain
Nit galiyaan nu mal khaloven, nit vehrre vich disna ain
Haider aakh wafa kar dholan, kyon dil meda khusna ain
Alid ann bann, inn binn, unn bunn thin, ik samjh asaadrri ramz miyan

Reference: Kuliyat e Ali Haider; Academy Adbiyat ( view source )