Sham pave te ajande ne ral ke saare dukh

Sham pave te aajande ne ral ke sare dukh
Marjanda te kidhar jande dardan mare dukh

Aapo aapne marne parne aapo aapni bukh
Kehrra agg parai seke kehrra sahare dukh

Aasan vehrre ountar jana inj da bootta jammya
Sau sau ik tahni de naal lain hulaare dukh

Rabb jane kyon sukh nagri de donven waare ne
Ik main te, ik mere warge augan haare dukh

Sooli charrh ke vi jinhan ne laj ana di paali
Ajkal anjum nu ne oh jaan ton piyare dukh