Sakkar khand nivat gurr

Baba Farid

Sakkar khand nivat gurr makhiyon majha dudh
Sabhe vastu mithian Rab na pujan tudh

Read this in:

ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی   

More by Baba Farid