Insaf di
Umeed na
Kar
Insaf layi
Pata nahi
Kinne janam
Hor dharti
Banna pawe