Parh parh masle hoven phawa
Kad na sakion me da lava
Qarshi! sho di karda shava

LokaaN aakhen wadh me aalam
Jebon kola dhidhon zalim
Kheren do graN raas na tenooN
Bhaye tenoon shar wartava
Qarshi! sho di azleen shava

Tere paron kher kisse na
Phaiyan laven har kisse taaN
Charhde duraj karen salamaN
Do pal mojaaN tat pichtawa
Qarshi! sho da jot patawa

Neko kar sanjh na koi
Thag thagoriyan sang ashnai
khat da javen qehar khudai
Kor kalalen rand badawa
Qarshi, sho de bol halawa

Ghebat kar kar maren chaalaN
Pinda khaven bhen bharawan
Tap da javen aibeen khalaaN
Shar di shar doon hoven chalawa
Qarshi, sho noon de bulawa

Be zar matiyon ik toon bawa
Qarshi, sho di har pal shawa