Bhar dukhan da dhoi jana ain

Bhar dukhan da dhoyi jana ain
Kahnu jhalla hoyi jana ain

Char chufere satay khairain ne
Murr kyon beeba royi jana ain

Kehdi bhukh da saik sakaina ain
Kehdi roti moyi jana ain

Hik de zor te gal karna ain
Keli bhoori choyi jana ain

Sajid azli akarr khanan nu
Kehre kaare joyi jana ain

Reference: Kun de gun; Ghulam Hussain Sajid; Sulaikh Lahore; Page 126