Rawi sukan magron

Soka charh aya
Hun sanu rowan nai aumda (aunda)
Akheen rapar bhoain na gayian
Dil bhijda na hanh bhar theenda

Darya sukh saawal da naa ay
Darya nim de thadhi chaan ay
Darya pyo ay, darya maan ay

Ravi sukan magron sadde saah suk gaye ne
Ravi sukan magron wagde khu suk gaye ne
Ravi sukan magron pakhu wi luk gaye ne

Jiwain sarswati da ghutt bhareya ha mitti
Jiwain harrape di galiyan nu chareya mitti

Darya sukan magron
Rehtal wi suk jandi
Rete di kadh w jandi asmana tayeen
Ho jandi ay sari ronaq chayeen mayeen

Hun sanu rowan nai aumda (aunda)
Sukiyan akhan nu bhijan da wall nai aumda (aunda)
Jehda aj na howe ohda kal nai aumda (aunda)

Reference: Kun de gun; Ghulam Hussain Sajid; Sulaikh Lahore; Page 42