Ghar vich lakh dushman lakh dost

Hashim Shah

ghar vich lakh dushman lakh dost, tu bahar phiren dhodhenda Dawa hirs gharoor jahani, nahi ghar vich hukum manenda Eh dushman ghar de lakh soolan, nahi jab lag saaf karenda Jiyondiyan vich jaan na Hashim, jinde ghar vich shair bokenda

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Gurmukhi or Shahmukhi

More by Hashim Shah