Sassi Punnu

Page 14

Do sardar aahe karwali, haft hazaar shutar de
Banan naam doween, beth andesha karde
Punoon bajh nahi chutkara, hoz diye bhar zar de
Hashim zor keha par mulkeen, maan howe vich ghar de

Uddan khatola naam karhi da, naal kita hamrahi
Banan ho aswar sadhaya, keech bane bin rahi
Jiun jiun bohat pawe vich manzil, tiun tiun chaal sawai
Ashiq oh Punoon par aaha, Hashim shoq ilahi

Keecham shehar gaye kar dhai, hot ali darbare
Rowan kook sunawan halat, ja baloch bechare
Shehar Bhanbhor baloch Sassi ne, Qaid kite wal saare
Hashim bajh Punoon nahi chadd de, qaid rehan jag chaare

Hot ali sun haal haqiqat, puchya beth dewanaN
Na kujh pesh hakumat jandi, na kujh kaar khazanaN
Bhejan bohat muhal Punoon noon, mulk badais beganaN
Hashim koun shehzadiyan tore, aakh puche karwanaN