Hosh bhulaya sart gawai

Hosh bhulaya surt bhulai
Ishq da paya bana

Dadha mushkil rasta milya
Kita ki anjana

Thak ke inj khalo na raah vich
Tu eh pandh mukana

Ishq de shoh vich rurrheya jehrra
Orrak us tar jana

Dil nu eh samjhana